Izgubili ste jedan ili više zuba? Muči li vas klasična zubna proteza?

Zubni implantati predstavljaju danas najsuvremenije rješenje za sve oblike bezzubosti.

Implantat je titanski vijak koji se kirurški ugrađuje u koštano tkivo te nadomješta korijen jednog, više ili svih zuba. Zahvat se izvodi pod lokalnom anestezijom.

Zahvaljujući njenu ne brusimo ( oštećujemo ) ostale zube u čeljusti, odnosno stabiliziramo klasične mobilne proteze čime se pacijentima olakšava govor, prehrana, te bitno povećava osjećaj ugode prilikom njenog nošenja.
 
Implanto-protetska terapija je danas najsigurniji zahvat u dentalnoj kirurgiji. Postotak uspjeha je danas gotovo 98%.

No, za takve je rezultate, prije zahvata potrebno učiniti detaljan pregled pacijenta i njegovo ortopantomografske snimke, te analizu osobne anamneze koje će nam dati uvid u eventualna ograničenja implantoprotetske terapije.

U načelu, ako ste dovoljo zdravi za vađenje zuba, tada ste i kandidat za postavljanje implantata.

Mi dizajniramo

vaš savršen

osmijeh

Naručivanje

Naručite pregled

Image verification