Postupak ugradnje implantata je potpuno bezbolan i brz.

Nakon zahvata dobivate sve informacije vezane za oporavak, a već ste sutradan u mogućnosti obavljati svoje svakodnevne aktivnosti.

Nakon ugradnje implantata slijedi osteointegracija istog koja traje od 3-6 mjeseci. Za to vrijeme pacijent dobiva privremeni most ili protezu.

Kada je implantat uspješno integriran, nastavlja se sa izradom protetskog rada.

Mi dizajniramo

vaš savršen

osmijeh

Naručivanje

Naručite pregled

Image verification